STAVIAME LEN PROFESIONÁLNE

Spoločnosť UPLAND CONSULTING s.r.o. pri svojom zakladaní v roku 2016 si stanovila cieľ, že spojí profesionalitu, odhodlanie, dôveru a silu skúseností, aby sa stala hodnotnou a zákazníkom ocenenou stavebnou spoločnosťou, ktorá nielen vykonáva, nielen stavia, ale svojim zákazníkom poskytuje pokoj, presnosť a bezpečnosť.

Našou hlavnou hodnotou je človek! Sme hrdí na našich zamestnancov, ktorí kreatívne realizujú očakávanú kvalitu našich zákazníkov a plne si pri tom uvedomujú svoju zodpovednosť. Všetci vždy odovzdajú to najlepšie, čo vedia. Takto sa budujeme spoločne ako tím.

Naše vedomosti sa menia, naše skúsenosti rastú, naše odhodlanie je neustále.

 1. Stavebníctvo                                                                     

 2. Výroba oceľových konštrukcií  
 3. Kompletná renovácia budov
 4. Vonkajšie a vnútorné práce
 5. Generálna dodávka stavieb
 6. Obnova bytových a neobytných budov
 7. Filmové kulisy
 8. Betonárske práce              

            

 1. Inžinierske činnosti
 2. Technický dozor
 3. Technická podpora
 4. Projektový manažment
 5. Znalecký posudok
 6. Plánovanie, projektovanie
 7. Iné služby
Kompletný zoznam našich služieb

Vypýtajte si našu ponuku

+421 908 666 409 info@uplandconsulting.sk