Úvod

PÁR SLOV O NÁS

Oblasti činnosti:

Hlavnou činnosťou v roku 2016 založenej spoločnosti UPLAND CONSULTING s.r.o. je výstavba bytových a neobytných budov, výroba oceľových konštrukcií, konštrukcia filmových kulís. Medzi naše ďalšie činnosti patrí technické poradenstvo, zámočnícke stavebné práce a betonárske práce.

Profesionálny tím:

Okrem neustáleho zlepšovania pracovných podmienok a poskytovania najmodernejších prístrojov kladie vedenie spoločnosti veľký dôraz na kvalitný výber zamestnancov a pravidelné odborné školenie zamestnancov.

Partneri:

Ak nestačí na splnenie každej úlohy vlastný personál spoločnosti, potom spoločnosť realizuje stavebné práce za účasti subdodávateľov. Výsledkom starých dobrých vzťahov s partnermi je, že tvoria neoddeliteľnú súčasť spoločnosti a osvojili si politiku kvality spoločnosti.

Zabezpečenie kvality:

Vysoké požiadavky zákazníkov vyžadovali pre spoločnosť UPLAND CONSULTING s.r.o. zavedenie systému environmentálneho manažérstva a zabezpečenia kvality (ISO 9001 a ISO 14001). Vďaka tomu vykonávame náročnú a kvalitnú prácu v oblasti riadenia aj výroby, čo pravidelne potvrdzujú aj naši zákazníci.

Naše práce:

Spoločnosť pôsobí v Maďarsku a na Slovensku, a preto nie je vystavená kolísaniu výmenného kurzu. Spravidla vyhráva svoje práce v súvislosti s verejnými súťažami, ktoré sú stavebnými alebo rekonštrukčnými prácami. V prípade väčších výberových konaní môže konkurovať v konzorciu s inými spoločnosťami. Kvôli svojej činnosti budete možno potrebovať záruku v súvislosti s tendrami a výkonmi, v takom prípade záruku uvedenú v tendri / zmluve poskytneme s bankovou zárukou.

Cieľ:

Cieľ:

Spoločnosť získava väčšinu prác v konkurenčnej situácii, víťazstvom v tendroch, na trhovom základe, preto je dôležité zabezpečiť pre zákazníkov dobrú cenu, výhodné platobné a záručné podmienky.

V súlade so svojou organizačnou štruktúrou a personálnym obsadením je spoločnosť vhodná na úplnú realizáciu stavebných investícií, od projekčných prác až po dodávku na kľúč.

UPLAND CONSULTING s.r.o. neustále sa uchádza o stavebné práce, aby si čo najviac upevnila svoju pozíciu na trhu.

A hlavným cieľom je stať sa lídrom v regióne.

Vypýtajte si našu ponuku

+421 908 666 409 info@uplandconsulting.sk